Dataspel ska hjälpa personer med autism att få arbete

Ett dataspel, som ska kunna hjälpa personer som har svårt att få jobb för att de har funktionsvariationer i autismspektrat, håller på att utvecklas av studenter vid Uppsala universitet.

Tanken är att spelet ska få arbetsgivare och chefer att förstå bättre och att personer i autismspektrat ska känna igen sig, och få hjälp att förklara hur de har det. 

Sveriges Radio 2018-11-01

The course they are talking about is Product Development for Games, a part of our international Bachelor Programme in Game Design and Project Management. Are you interested in using game design to save the world? Apply to the program via universityadmissions.se! The international application deadline is 15th of January, while Swedish applicants have until April 15th.