Level 7: De vill bli nästa svenska spelunder

Swedish gaming site Level 7 interviews Zeal Game Studio – talking about the company’s origin at the Gotland University, their development history and their current title Team Assault: Baptism of Fire.

[…] Startades under skoltiden
Fredrik Nilsson är ansvarig för Zeal Game Studios ekonomi och administration och likt majoriteten av de ungefär 20 anställda läste han spelutveckling på Gotlands högskola. Under Fredriks första år på skolan formades grunden till vad som sedan blev Zeal Game Studio. […]

De vill bli nästa svenska spelunder