Educating social workers on problem gaming

Patrick Prax was invited by Region Gotland to educate our local social workers and medical providers about problematic gaming, youth and “addiction”.


(the lecture was in Swedish – you can help us add subtitles on Youtube!)

The talk was in Swedish but Patrick recommends the book “What’s the Problem in Problem Gaming”. It is an anthology which provides a number of perspectives on the issue, such as players’ life conditions and lifestyle choices, problem gaming from a family perspective, the voices of treatment professionals, and how game design can become problematic. The book is an essential read for researchers in the field as well as for policymakers, social workers, clinical psychologists, teachers and others who encounter problem gaming in their profession, and the digital version is freely available to download here.

Vad är problemet med problematiskt datorspelande?
Många barn och unga spelar datorspel. För de flesta är spelandet ett utvecklande intresse eller avkopplande tidsfördriv. Somliga har svårt att begränsa datorspelandet vilket kan medföra att skola, kamrater och andra viktiga åtaganden försummas. För att kunna stödja barn i deras digitala vardag kan du som vuxen skaffa dig mer kunskap om datorspel. Hur fungerar spelvärlden? Varför väcker spel engagemang? Och när blir spelandet ett problem?

Du som i ditt arbete möter barn, unga och föräldrar är välkommen till en halvdag (för- eller eftermiddag) om datorspelande (på engelska ”gaming”). Ni får lyssna till Patrick Prax, forskare anställd vid institutionen för speldesign Uppsala universitet Campus Gotland, som kommer att ge er kunskap om gaming, presentera forskning på området och berätta vad vi vet om problematiskt spelande och hur det kan förebyggas och hanteras.

Föreläsningen arrangeras av BarnSam inom ramen för partnerskapet mellan Uppsala universitet Campus Gotland (UUCG) och Region Gotland.

Datum: 27 september 2018
Tid: 8.30–12.00 eller 13.00–16.30
Plats: Ljusgården Rådhuset, Visborgsallén 19 i Visby
Anmälan för regionens medarbetare via särskild länk som erhålls via BarnSam

Utbildning om problematiskt datorspelande 20180927 (.pdf)

One Reply to “Educating social workers on problem gaming”

Comments are closed.